Posted on Leave a comment

Битова газова бутилка – съвети за безопасно използване

Битови газови бутики
Използването на битови газови бутилки у нас е широко разпространено. Нещо повече – в момента се обсъжда проект за газифициране на 30% от домакинствата. Проектът има за цел намаляване на използване на електрическата енергия и опазване на околната среда. Но освен природосъобразния елемент, използването на битови газови бутилки носи редица предимства на съвременните домакинства. Те се използват основно за готвене, но на практика правителствата на редица държави стимулират газифицирането да бъде осигурено за домакинствата и с цел отопление, включително и на вода.


Статистиката в България обаче сочи, че около 70% от битовите газови бутилки у нас са своеобразни бомби със закъснител. Битовите инциденти с тях зачестяват напоследък. Това не се дължи на изначало установен риск от използване на газови бутилки. Това се дължи основно на неизправността на самата бутилка и главно на невзетите на време мерки за безопасност.

Целта на този материал не е да ви разубедим да използвате битови газови бутилки. Защото те са изключително практичен вариант за домакинството при приготвяне на храна. Целта ни е да ви запознаем с основните съвети за безопасност, които бидейки приложени на практика да ви позволяват да се ползвате от не малкия списък с предимствата на газовите бутилки.

Защо да използвате битови газови бутилки? Какви са техните предимства?

Нека да започнем с няколко предварителни думи за експлоатацията на битови газови бутилки. В списъка по-долу ще ви дадем реални причини за това да не се отказвате от тях. А тези от вас, които все още се чудят дали готвенето на газ е по-добрият вариант, да вземат подобаващо крайно решение. Ето кои са основните предимства и ползи на това да заложите на битова газова бутилка в своя дом, вила или търговския обект, на територията на който се приготвя храна, както и за монтиране на газова бутилка за каравана, ако пътуване често и обичате да къмпингувате:
 • Значително по-достъпна цена и възможност за спестяване на разходи. Доказано е, че хората, които готвят на газ успяват да намалят употребяваната електрическа енергия за месец с до 30-60%. Истината е, че разходите за готвене на газ са двойно по-малки, отколкото ако го правите на електрическа печка или фурна.
 • Висока степен на надеждност. Доказано е, че уредите на газ, включително и битовите газови бутилки ви дават допълнителна сигурност, че винаги ще можете да си сготвите. На практика, вие не сте зависими от електромрежата, която може да е в неизправност в труден за предварително прогнозиране момент. Нещо повече – за разликата от електрическите уреди, работата на една газова бутилка не зависи от метрологичните условия. В случай на буря, е възможно уредът да даде на късо, което е допълнителен риск от пожар за вашия имот. Нещо повече – при извънредни метрологични условия няма как да останете без топла храна, защото готвите на газ.
 • Бързина и ефикасност на приготвяне на храна. Битува мит, че храната, приготвена на газ е вредна или различна на вкус. Няма такова нещо и няма научни доказателства за подобно твърдение. От друга страна, е доказано, че много ястия се приготвят значително по-бързо на газ, отколкото с електричество. Включително и печенето на газово барбекю.
 • Без ограничения за монтиране. Можете да поставите бутилката си с газ и уредът, който ще задейства, където си поискате у дома. Не е нужен ремонт или прекарване на допълнителна електрическа инсталация, което си е спестяване на време и усилия.
 • Лесна поддръжка. Трябва само да следите за изправността на своята газова бутилка за готвене и да правите нужната профилактика през определен период от годината.
 •  

Предварителни и базови съвети за безопасност при използване на битова газова бутилка

Започваме с основните съвети за използване, монтиране и поддръжка на вашата битова газова бутилка. Това че са основни, не следва да се подценяват. Прочетете ги дори вече да използвате бутилка на газе. Твърде вероятно е нещо да ви е убягнало:
 • Избягвайте да монтирате битова газова бутилка в следните места: на тавана, в мазе, както и в непосредствено съседство с вентилационни отвори, които са с подова локация. Съветът се дава от експертите с цел да избегнете риска от изтичане, при който пропан-бутанът може да се акумулира в зоната под нивото на терена. По този начин се причинява образуване на експлозивни смеси.
 • За нищо на света не монтирайте своята газова бутилка на места в близост до каквито и да е уреди и източници на топлина и светлина. По този начин се увеличава налягането в бутилката, а от там се създава и риск от взрив или повреда на уреда. 
 • Не е редно до битови газови бутилки да има и електрически контакти, както и други газове или възпламеними материали и инструменти.
 • При монтиране на бутилката тя трябва да бъде поставена на стабилна повърхност и да се осигури надеждна и максимална защита от падане.
 • Забранява се всякакво размразяване на замръзнали битови газови бутилки с уреди като печки, сешоари и други.
 • Транспортирането на газова бутилка с отворен клапан е недопустимо и изключително рисково за вашето здраве и безопасност.
 • Не оставяйте газта във вашата битова бутилка да се изчерпа докрай, преди да я заредите.
 • Не е редно да се използват газови битови бутилки със съмнителен произход, включително и такива, които не са преминали щателен технически преглед.
 • Задължително е да се подменят вентилите и маркучите през две години.
 • В помещенията, в които се намират битови газови бутилки вратите следва да се отварят навън.
 • Осигурете подходяща и достатъчно добра вентилация на стаята, в която сте поставили своята бутилка.
 • В едно помещение не трябва да има повече от две битови газови бутилки, като едната не трябва да работи наравно с другата, защото нейна функция е по-скоро резервна.
 • Вашата газова бутилка следва да бъде монтирана във вертикално положение, за да се избегне риск от изтичане. Нещо повече – същото важи и само за складиране на бутилката, какъвто е случаят с резервната газова бутилка за битови нужди.

Съвети за поддръжка на вашите битови газови бутилки

На първо място, най-важно е да се сдобиете с наистина надеждна битова газова бутилка. Купувайте такива продукти единствено и само от оторизирани за целта места. Не правете компромис с качеството за сметка на цената. Изберете наистина надеждна и закупена от сигурен и лицензиран търговец битова газова бутилка. Отделно, отговорно я поддържайте съгласно следните съвети за безопасност:

 • Веднъж годишно вашите газови бутилки трябва да се преглеждат за неизправност от специалист техническо лице, което има опит в подобни дейности.
 • Редовно почиствайте и забърсвайте своите битови газови бутилки, без да използвате препарати и почистващи средства, които са със силно запалими и токсични елементи.
 • Информирайте се и за правилната степен на налягане, която да поддържате при използване на своята битова газова бутилка със съответния уред.
 • Използването и правилното монтиране на редуцир винтили е силно препоръчително. Купувайте и поставяйте само такива редуцир вентили, които изцяло пасват на вашия модел и предназначение  на бутилката.
 • Запомнете: газовите бутилки се пълнят само на предварително обособени и специализирани за целта места!

Съвети за използване на битови газови бутилки

На първо място, най-важно е да се сдобиете с наистина надеждна битова газова бутилка. Купувайте такива продукти единствено и само от оторизирани за целта места. Не правете компромис с качеството за сметка на цената. Изберете наистина надеждна и закупена от сигурен и лицензиран търговец битова газова бутилка. Отделно, отговорно я поддържайте съгласно следните съвети за безопасност:

 • Веднъж годишно вашите газови бутилки трябва да се преглеждат за неизправност от специалист техническо лице, което има опит в подобни дейности.
 • Редовно почиствайте и забърсвайте своите битови газови бутилки, без да използвате препарати и почистващи средства, които са със силно запалими и токсични елементи.
 • Информирайте се и за правилната степен на налягане, която да поддържате при използване на своята битова газова бутилка със съответния уред.
 • Използването и правилното монтиране на редуцир винтили е силно препоръчително. Купувайте и поставяйте само такива редуцир вентили, които изцяло пасват на вашия модел и предназначение  на бутилката.
 • Запомнете: газовите бутилки се пълнят само на предварително обособени и специализирани за целта места!


Причините за най-често срещаните инцидентни, свързани с използването на битови газови бутилки

Както вече споменахме, за съжаление, инцидентите с битови газови бутилки днес не са малко. Направихме си труда да изкараме и най-класическите причини, които довеждат до тях. Вижте ги и имайте на ум всички мерки за безопасност, които ви изброихме до момента:
 • Закупените битови газови бутилки са в неизправно положение, най-често втора употреба и дори не са технически прегледани за безопасност по време на експлоатация. В голяма част от случаите, при покупка на битова газова бутилка втора употреба тя е с корозия. Корозията е изключително опасна за безопасното използване на такъв тип уред. На всеки 3 години минимум трябва да се оглежда бутилката за наличие на корозия.
 • За съжаление, не малко са и случаите на взривове и инциденти в заведения за обществено хранене, обслужвани с газови бутилки. При използване на такива в подобни обекти е задължително годишно техническо проверяване на изправността на уредите. Понякога обаче собствениците на заведенията забравят за това си задължение, с което поставят в риск не само себе си, но и своите клиенти. Поради по-високия интензитет на използване на битови газови бутилки в заведенията за обществено хранене и рискът от по-бързо „износване“ на съставните й части е по-голям. Затова и проверките трябва да са на по-често при такива бутилки.
 • Газовата бутилка не е напълнена от оторизирано и официално обозначено за целта място. Тези места продължават да бъдат стриктно наказвани от закона, но за съжаление броят им расте, а техните действия застрашават изключително много човешки животи.
 • Последна, но не по важност причина за инцидент с битова газова бутилка е неправилното й монтиране. Тук основно се касае за неподходящо избрано място за монтажа. Много често, в близост до бутилката има отоплителни уреди, а инцидентите са често явление най-вече през лятото, защото уредът е подложен на силна пряка светлина.

Ние от Enders ви съветваме внимателно да избирате, монтирате, използвате, поддържате и привеждате в технически изправно положение своите битови газови бутилки. В действителност те са много по-практичен вариант от електрическите уреди, а понякога единственият начин за готвене (в случаите на ползване на газова бутилка за каравана). Но за да се ползвате от тези предимства, на първо време е нужно да си осигурите на вас и на хората около вас нужните мерки за безопасна експлоатация. Не подценявайте рисковете. Те се случват на всеки, който не е внимавал достатъчно.

А нашият екип е винаги на разположение да ви консултираме допълнително относно използването по най-безрисковия начин на закупените от нас битови газови бутилки. Насреща сме за въпроси и за разрешаване на всякакви технически проблеми.

Вашият коментар