Posted on Leave a comment

Общи условия на играта „Коледа с Enders 2021“

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Организатор на играта е „Ендерс Трейд“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
 2. Официалните Правила ще бъдат достъпни в сайта за целия период на играта.
 3. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години. Участвайки в играта „Коледа с Enders 2021„ участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда в периода от 13.12.2020 г. до 22.12.2021 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 1. Играта се организира на страницата на Enders Outdoor във Facebook: https://www.facebook.com/EndersBulgaria/
 2. На 13.12.2020 г. на страницата ще се публикува първата публикация за играта .
 3. За да се включи в играта, участникът:
 • Трябва да е харесал страницата Enders Outdoor във Facebook
 • Да хареса един от трите поста на играта
 • Да напише като коментар кое е любимото му барбекю ястие.
 1. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 22.12.2020 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на печелившите.
 2. Голямата награда е кутия с аксесоари за барбекю – термометър за месо, защитни ръкавици за барбекю, Premium щипка за барбекю, преса за бургери + ваучер за 10% отстъпка за ненамалени аксесоари за барбекю с валидност 3 месеца
 3. Трима от участниците в играта ще получат утешителни награди – аксесоари за барбекю.
 4. Печелившият ще бъде изтеглен на 23.12.2020 г. в 16:00 часа . Ще можете да видите видео и снимки на страницата ни във Facebook.
 5. Печелившият участник ще бъдат обявен на стената на Facebook страницата на Enders outdoor нa 23.12.2020 г. Печелившият ще бъде уведомен и чрез лично съобщение.
 6. Наградата ще бъде доставена безплатно до спечелилия до посочен от него адрес или офис на куриер чрез куриерска фирма Econt до 10 работни дни от получаване на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.
 7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на играта, ще бъде раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си те да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Ендерс Трейд“ ООД,  както и нейните подизпълнители за цели, свързани с играта (изпращане на наградата). Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 2. За получаване на наградата си, печелившият се съгласява да предостави на „Ендерс Трейд“ ООД и нейните подизпълнители: две имена, адрес и телефон за връзка.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

 1. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
 4.  
Вашият коментар